Baap key pyar sey aachi koi dolat kya hai Maa ka A | English Story

"Baap key pyar sey aachi koi dolat kya hai Maa ka Anchal jo Salamat hai to jannat kya hai ye hai razi to nabi razi hai khuda apne maa baap ka tu dil na dukha dil dukha"

Baap key pyar sey aachi koi dolat kya hai
Maa ka Anchal jo Salamat hai to jannat kya hai
ye hai razi to nabi razi hai khuda

apne maa baap ka tu dil na dukha dil dukha

Baap key pyar sey aachi koi dolat kya hai Maa ka Anchal jo Salamat hai to jannat kya hai ye hai razi to nabi razi hai khuda apne maa baap ka tu dil na dukha dil dukha

#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like
#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like
#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like
#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like
#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like
#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like
#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like
#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like#follow #Like #follow #Like #follow #Like

People who shared love close

More like this