રોજ રોજ તારા આ શું છે નખરાં??? એકધારો વરસી ભીંજવી

"રોજ રોજ તારા આ શું છે નખરાં??? એકધારો વરસી ભીંજવી જા ને જરા. જાણું મારી યાદ ખેંચી લાવે છે તને અહીં હવે તું જ કહે આપણે દૂર રહેશું ખરા.!? -કુંજદીપ"

રોજ રોજ તારા આ શું છે નખરાં???
એકધારો વરસી ભીંજવી જા ને જરા. 

જાણું મારી યાદ ખેંચી લાવે છે તને અહીં 
હવે તું જ કહે આપણે દૂર રહેશું ખરા.!? 

-કુંજદીપ

રોજ રોજ તારા આ શું છે નખરાં??? એકધારો વરસી ભીંજવી જા ને જરા. જાણું મારી યાદ ખેંચી લાવે છે તને અહીં હવે તું જ કહે આપણે દૂર રહેશું ખરા.!? -કુંજદીપ

#પ્રેમ #ગુજરાતી #ગુજરાતીકવિતાઓ #gujaratishayri #gujaratipoem #lovequotes #missyou #distancelove #truelove #purelove #rain #rainlovers

People who shared love close

More like this