ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଔଷଧ ହସ ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପତ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ସବୁଠୁ ଭଲ ଅସ୍ତ୍ର ଧର୍ଯ୍ୟ ସଂସାରରେ ସବଠୁ ସୁନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା ବିଶ୍ବାସ ସବୁଠୁ ବଡ ଖୁସିର କଥା ଏସବୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ ...

ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଔଷଧ ହସ ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପତ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ସବୁଠୁ ଭଲ ଅସ୍ତ୍ର ଧର୍ଯ୍ୟ ସଂସାରରେ ସବଠୁ ସୁନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା ବିଶ୍ବାସ ସବୁଠୁ ବଡ ଖୁସିର କଥା ଏସବୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ #NojotoQuote. ज़िन्दगी के पलों पर अपने ख्याल लिखें #NojotoHindi. ज़िन्दगी के पलों पर अपने ख्याल लिखें #NojotoHindi #NojotoWodHindiQuoteStatic. Also Read about nojotoquote Quotes in Oriya, nojotoquote Shayari in Oriya, nojotoquote Poetry in Oriya, nojotoquote Poem in Oriya, nojotoquote Whatsapp Status in Oriya, Oriya nojotoquote Message, nojotoquote Post in Oriya, Oriya nojotoquote Post, Quotes on nojotoquote in Oriya, Shayari on nojotoquote in Oriya, Poetry on nojotoquote in Oriya, Poem about nojotoquote in Oriya, Poetry about nojotoquote in Oriya, Quotes about nojotoquote in Oriya, Shayari about nojotoquote in Oriya, Poem on nojotoquote in Oriya, Stories about nojotoquote in Oriya, nojotoquote Stories in Oriya, Stories on nojotoquote in Oriya, Whatsapp Status about nojotoquote in Oriya, Whatsapp Status on nojotoquote in Oriya, nojotoquote Message in Oriya, Oriya nojotoquote Jokes, Oriya nojotoquote Memes, Oriya nojotoquote Songs, Oriya nojotoquote Video, subhapriya debasharma, subhapriya debasharma Nojoto, Quotes, Shayari, Story, Poem, Jokes, Memes On Nojoto

Feedback & Ideas

Feedback & Ideas

X

How was your experience?

We would love to hear from you!

ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଔଷଧ  ହସ
 ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପତ୍ତି ବୁଦ୍ଧି
 ସବୁଠୁ ଭଲ ଅସ୍ତ୍ର ଧର୍ଯ୍ୟ
ସଂସାରରେ ସବଠୁ ସୁନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା ବିଶ୍ବାସ 
ସବୁଠୁ ବଡ ଖୁସିର କଥା ଏସବୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ  #NojotoQuote

People who shared love close

More like this

×
ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଔଷଧ  ହସ
 ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପତ୍ତି ବୁଦ୍ଧି
 ସବୁଠୁ ଭଲ ଅସ୍ତ୍ର ଧର୍ଯ୍ୟ
ସଂସାରରେ ସବଠୁ ସୁନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା ବିଶ୍ବାସ 
ସବୁଠୁ ବଡ ଖୁସିର କଥା ଏସବୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ  #NojotoQuote

More Like This

add
close Create Story Next

Tag Friends

camera_alt Add Photo
person_pin Mention
arrow_back PUBLISH
language

Language

 

Upload Your Video close