त्या फांदीवर जीव अडकला.. ज्या फांदीवर पक्षी होता..

"त्या फांदीवर जीव अडकला.. ज्या फांदीवर पक्षी होता...."

त्या फांदीवर जीव अडकला..
ज्या फांदीवर पक्षी होता....

त्या फांदीवर जीव अडकला.. ज्या फांदीवर पक्षी होता....

People who shared love close

More like this