हे गणेश गणपति गजानन मेरी पूजा तुझको अर्पण sravmang

"हे गणेश गणपति गजानन मेरी पूजा तुझको अर्पण sravmangal ho ye jg saraa...ujjalval ho ye dharti....aur mn ho nirmmal...swachta ,sundrata,. saubhagya pradan kro prabhu....vighnahrata mangalkarta... jai dev jai dev"

हे गणेश गणपति गजानन मेरी पूजा तुझको अर्पण sravmangal ho ye jg saraa...ujjalval ho ye dharti....aur mn ho nirmmal...swachta ,sundrata,. saubhagya pradan kro prabhu....vighnahrata mangalkarta...            jai dev jai dev

हे गणेश गणपति गजानन मेरी पूजा तुझको अर्पण sravmangal ho ye jg saraa...ujjalval ho ye dharti....aur mn ho nirmmal...swachta ,sundrata,. saubhagya pradan kro prabhu....vighnahrata mangalkarta... jai dev jai dev

#GaneshChaturthi .....jai dev jai dev....vighnaharta....Sukhdata...

People who shared love close

More like this