அவள் விழிகளால் என்னை புணர்ந்து என்னுள் கரு வளர செய

"அவள் விழிகளால் என்னை புணர்ந்து என்னுள் கரு வளர செய்தால்,நானும் கவிதையை ஈன்று தாயானேன்,அவளாே என் கவிக்கு தந்தையானாள்.! கவிதை கரு"

அவள் விழிகளால் என்னை புணர்ந்து
என்னுள் கரு வளர செய்தால்,நானும் கவிதையை ஈன்று தாயானேன்,அவளாே 
என் கவிக்கு தந்தையானாள்.!
கவிதை கரு

அவள் விழிகளால் என்னை புணர்ந்து என்னுள் கரு வளர செய்தால்,நானும் கவிதையை ஈன்று தாயானேன்,அவளாே என் கவிக்கு தந்தையானாள்.! கவிதை கரு

#Love #tamil #kavithai #Failure

People who shared love close

More like this