Nazar ki Nazar Ko Nazar se na dekh nahi to Nazar k | हिंदी शायरी

"Nazar ki Nazar Ko Nazar se na dekh nahi to Nazar ki Nazar Ko Nazar lag jaygi agar Nazar ki Nazar Ko Nazar lag gayi to Nazar ki Nazar kabhi Nazar nhi ayegi"

Nazar ki Nazar Ko Nazar se na dekh nahi to Nazar ki Nazar Ko Nazar lag jaygi agar Nazar ki Nazar Ko Nazar lag gayi to Nazar ki Nazar kabhi Nazar nhi ayegi

Nazar ki Nazar Ko Nazar se na dekh nahi to Nazar ki Nazar Ko Nazar lag jaygi agar Nazar ki Nazar Ko Nazar lag gayi to Nazar ki Nazar kabhi Nazar nhi ayegi

People who shared love close

More like this