تو کارايس تہ تنهنجو مون کارايس تہ منهنجو انسان صف

"تو کارايس تہ تنهنجو مون کارايس تہ منهنجو انسان صفا ٻلو ٿيندو پيو وڃي"

تو کارايس تہ تنهنجو
مون کارايس تہ منهنجو 
انسان صفا ٻلو ٿيندو پيو وڃي

تو کارايس تہ تنهنجو مون کارايس تہ منهنجو انسان صفا ٻلو ٿيندو پيو وڃي

People who shared love close

More like this