ਇਥੇ ਕਈ ਆਏ ਬਣ ਸਿਕੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿੱਤਣ #ਪੰਜਾਬੀ #ਸ਼ਾਇਰੀ | ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ Video

"ਇਥੇ ਕਈ ਆਏ ਬਣ ਸਿਕੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿੱਤਣ "

ਇਥੇ ਕਈ ਆਏ ਬਣ ਸਿਕੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿੱਤਣ

#ਪੰਜਾਬੀ #ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੱਚੇ ਦੰਦ ਤੇ ਬਚੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ । @Sapna Singh @Aman Deep @Arham Waseer @Soumya Jain @Naeem Patel

People who shared love close

More like this