घेतो जाता जाता निरोप माझ्या बंधुनो होईल भेट पुन

"घेतो जाता जाता निरोप माझ्या बंधुनो होईल भेट पुन्हा जीवनाच्या वाटेवर तस काही खास नाही पण यश प्राप्ती साठी प्रयत्न करतोय....❣️🙏"

घेतो जाता जाता निरोप

माझ्या बंधुनो 

होईल भेट पुन्हा

जीवनाच्या वाटेवर

 तस काही खास नाही

पण यश प्राप्ती साठी

प्रयत्न करतोय....❣️🙏

घेतो जाता जाता निरोप माझ्या बंधुनो होईल भेट पुन्हा जीवनाच्या वाटेवर तस काही खास नाही पण यश प्राप्ती साठी प्रयत्न करतोय....❣️🙏

#dipression

People who shared love close

More like this