ਜਿਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਭ ਲੋਟ ਆ ਬੰਦਾ ਓ | ਪੰਜਾਬੀ Shayari

"ਜਿਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਭ ਲੋਟ ਆ ਬੰਦਾ ਓਨਾ ਕੁ ਸੋਚਦਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ Approach ਆ"

ਜਿਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਾ 
ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਭ ਲੋਟ ਆ 
ਬੰਦਾ ਓਨਾ ਕੁ ਸੋਚਦਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ
 ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ Approach ਆ

ਜਿਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਭ ਲੋਟ ਆ ਬੰਦਾ ਓਨਾ ਕੁ ਸੋਚਦਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ Approach ਆ

@VARSHA KUSHWAH @Kanika Girdhari @Sunita Shaw #SUMAN# @Soumya Jain

People who shared love close

More like this