आठवली ती भेट जेव्हा पावसात चिंब भिजून आपण भेटलो हो

"आठवली ती भेट जेव्हा पावसात चिंब भिजून आपण भेटलो होतो नही आठवणार तुला कारण त्याच पावसाच धूक तुझ्या डोळ्यासमोर दाटलय रे"

आठवली ती भेट जेव्हा पावसात चिंब भिजून आपण भेटलो होतो
नही आठवणार तुला कारण 
त्याच पावसाच धूक तुझ्या डोळ्यासमोर दाटलय रे

आठवली ती भेट जेव्हा पावसात चिंब भिजून आपण भेटलो होतो नही आठवणार तुला कारण त्याच पावसाच धूक तुझ्या डोळ्यासमोर दाटलय रे

broken heart

People who shared love close

More like this