Tajinder Pal Singh

Tajinder Pal Singh Lives in Bathinda, Punjab, India

meriya video dekhna lae plz mere YouTube channel te jao te video dekho te plz subscribe kro ji

https://www.youtube.com/channel/UCHq9gZZACryp60XFnNnROtA

  • Popular
  • Latest
  • Video

https://www.youtube.com/channel/UCHq9gZZACryp60XFnNnROtA open link watch video

5 Love

"ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੌੜੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਰਵਾਹ ਨੀ ਕਰੀ ਦੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲੋਕੀ ਤਾ ਸਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ✍ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ"

ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 
ਥੌੜੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 
ਪਰ ਪਰਵਾਹ ਨੀ ਕਰੀ ਦੀ ਮਿੱਤਰਾਂ 
ਲੋਕੀ ਤਾ ਸਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ
✍ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

hi frds

5 Love

"ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੈਰ ਨੀ ਛੱਡੀ ਦੇ ਹਾਰ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਨੀ ਛੱਡੀ ਦੇ ਮੰਜਿਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰਨੇ ਨੀ ਛੱਡੀ ਦੇ ✍ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ"

ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੈਰ ਨੀ ਛੱਡੀ ਦੇ 
ਹਾਰ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਨੀ ਛੱਡੀ ਦੇ
ਮੰਜਿਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ 
ਉੱਦਮ ਕਰਨੇ ਨੀ ਛੱਡੀ ਦੇ 

✍ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

 

5 Love

"ਜੇ ਤੂੰ ਬਣੇ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੀ Fashionਨਾ ਦੀ ਮੈਂਨੂੰ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਬਸ ਸਾਦਗੀ ਹੋਵੇ ਭਰਪੂਰ ਨੀ ਦਿਲ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ ਬੀਬਾ ਜਾਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੈਥੋਂ ਵਾਰ ਨੀ ✍ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ"

ਜੇ ਤੂੰ ਬਣੇ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰਨੀ 
ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੀ
Fashionਨਾ ਦੀ ਮੈਂਨੂੰ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ 
ਬਸ ਸਾਦਗੀ ਹੋਵੇ ਭਰਪੂਰ ਨੀ
ਦਿਲ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ ਬੀਬਾ 
ਜਾਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੈਥੋਂ ਵਾਰ ਨੀ

✍ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

 

4 Love

"ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਸ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ"

ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਸੀ 
ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ 
ਬਸ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ 
ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ

 

4 Love