sb wadewale

sb wadewale Lives in Palam, Maharashtra, India

दिल में आये वो लिखने मैं मजा ही कुछ ओर हैं

  • Latest
  • Video

"🥀🥀वाळलेले फुलाचे झाड🥀🥀🥀🥀"

🥀🥀वाळलेले फुलाचे झाड🥀🥀🥀🥀

वाळलेले फुलाचे झाड

#myvoice

11 Love
20 Views

"ये जिंदगी का सफर"

ये जिंदगी का सफर

ये जिंदगी का सफर हैं
मेरे दोस्त.....

#pal

8 Love
23 Views
1 Share

"आरे पावसा आलास तरी तू कशाला 💔 💔 ☔ ☔"

आरे पावसा आलास तरी तू कशाला 💔 💔 ☔ ☔

she and rain
आरे पावसा आलास तरी तू कशाला

#BaarishWaliYaad

12 Love
23 Views
2 Share

"मी तुझा मोबाईल बोलतोय"

मी तुझा मोबाईल बोलतोय

मी तुझा मोबाईल बोलतोय...,.....

#MyPenStory

8 Love
6 Views

""

"त्या तुटणाऱ्या ताऱ्याला मी विचारलं एके दिवशी की खरचं माझे स्वप्न तू पूर्ण करशील काय,,'तो तारा हसला आणि म्हणाला अरे वेड्या मनाची जिद्द आणि चिकाटी ठेव आणि लाग तयारीला,,"मग बघ तुला यशस्वी होण्यापासून कोण रोखतय ते"...."

त्या तुटणाऱ्या ताऱ्याला
मी विचारलं एके दिवशी की खरचं माझे स्वप्न तू  पूर्ण करशील काय,,'तो तारा हसला आणि म्हणाला अरे वेड्या मनाची
जिद्द आणि चिकाटी ठेव आणि लाग तयारीला,,"मग बघ तुला यशस्वी  होण्यापासून कोण रोखतय ते"....

#Star आणि नशीब

7 Love
3 Share