pranit

pranit

Advocate and Poet

www.instagram.com/the_illegalsoul

 • Latest
 • Video

""बरकी" प्रनित कुलुङ राई निर्बल, लरखराई रहने मेरो ती पाईलाहरुलाई, "ता-ते, ता-ते", धुनको साथलगाई, कतै कमजोर बनी लड़ी जान्छु कि भनेर पखार्लसरि बलियो त्यो तिम्रो काँधमा नफुत्किनेगरि मलाई बाँधि राख्ने तिम्रो त्यो बरकी । मेरो त्यो चिख-भित्र लुकेको भु:खलाई बुझी, तिखो स्वरमा कार्ली -कार्ली रूँदा, आफनु दु:ख भुलि, मधुर धुन गाउँदै, मलाई तिम्रो काँधमा बरकीले बेरी, घण्टौ आफुले त्यस बरकीको गाँठोको कष्ट सहि, मलाई आनन्दको सपना दिलाउने, तिम्रो त्यो बरकी, आज देखेर किन लाग्छ हौ !मलाई किरिकिरी । कति पुछेउ होला, तिम्रो पसिना र मेरो आँशुहरू कति लुकायौ होला, तिम्रो कठिनाई र मेरो भुलहरू तर आज म बलवान् भएको कि, पातुलो र कमजोर भएको, तिम्रो त्यो बरकी, बेरंग, थोत्रो अनि असाउँदो हुँदा किन घृणाको बस्तु बन्दै छ! तिम्रो त्यो बरकी । हुन त म तिम्रो बरकीको ऋणी त छु तर जिवनको तितो सत्य त यही रहेछ, मेरो अन्धो- निस्ठुरी भावनाहरुले तिम्रो ऋण तिर्न भन्दा अरूकसैलाई नै महँगो उपहार दिन रुचाउँछ, तिम्रो कर्जामा डुबेर पनि, स्वार्थी, लज्जित, अन्धो भावनाहरुले मेरो कहिले तिर्न नसक्ने रहेछु मूल्य तिम्रो त्यो बरकीको । "

"बरकी"
प्रनित कुलुङ राई 

निर्बल, लरखराई रहने मेरो ती पाईलाहरुलाई,
"ता-ते, ता-ते", धुनको साथलगाई,
कतै कमजोर बनी लड़ी जान्छु कि भनेर 
पखार्लसरि बलियो त्यो तिम्रो काँधमा 
नफुत्किनेगरि मलाई बाँधि राख्ने तिम्रो त्यो बरकी ।

मेरो त्यो चिख-भित्र लुकेको भु:खलाई बुझी, 
तिखो स्वरमा कार्ली -कार्ली रूँदा, आफनु दु:ख भुलि, 
मधुर धुन गाउँदै, मलाई तिम्रो काँधमा बरकीले बेरी, 
घण्टौ आफुले त्यस बरकीको गाँठोको कष्ट सहि, 
मलाई आनन्दको सपना दिलाउने, तिम्रो त्यो बरकी,
आज देखेर किन लाग्छ हौ !मलाई किरिकिरी ।

कति पुछेउ होला, तिम्रो पसिना र मेरो आँशुहरू
कति लुकायौ होला, तिम्रो कठिनाई र मेरो भुलहरू
तर आज म बलवान् भएको कि,
पातुलो र कमजोर भएको, तिम्रो त्यो बरकी,
बेरंग, थोत्रो अनि असाउँदो हुँदा 
किन घृणाको बस्तु बन्दै छ! तिम्रो त्यो बरकी ।

हुन त म तिम्रो बरकीको ऋणी त छु 
तर जिवनको तितो सत्य त यही रहेछ,
मेरो अन्धो- निस्ठुरी भावनाहरुले तिम्रो ऋण तिर्न भन्दा 
अरूकसैलाई नै महँगो उपहार दिन रुचाउँछ,
तिम्रो कर्जामा डुबेर पनि, स्वार्थी, लज्जित, अन्धो भावनाहरुले मेरो 
कहिले तिर्न नसक्ने रहेछु मूल्य तिम्रो त्यो बरकीको ।

Barki (shawl)
Dedicated to all mothers on occasion of
#international_womens_day
#Nepali_Poem

21 Love
2.2K Views

""

""बरकी" प्रनित कुलुङ राई निर्बल लरखराई रहने मेरो ती पाईलाहरुलाई, "ता-ते, ता-ते" धुनको साथलगाई, कतै कमजोर बनी लड़ी जान्छु कि भनेर, पखार्लसरि बलियो त्यो तिम्रो काँधमा, नफुत्किनेगरि, मलाई बाँधि राख्ने, तिम्रो त्यो बरकी। मेरो त्यो चिख-भित्र लुकेको भु:खलाई बुझी, तिखो स्वरमा कार्ली-कार्ली रूँदा, आफनु दु:ख भुलि, मधुर धुन गाउँदै, मलाई तिम्रो काँधमा बरकीले बेरी, घण्टौ आफुले त्यस बरकीको गाँठोको कष्ट सहि, मलाई आनन्दको सपना दिलाउने, तिम्रो त्यो बरकी, आज देखेर किन लाग्छ हौ ! मलाई किरिकिरी । कति पुछेउ होला, तिम्रो पसिना र मेरो आँशुहरु कति लुकायौ होला, तिम्रो कठिनाई र मेरो भुलहरू, तर आज म बलवान् भएको कि, पातुलो र कमजोर भएको, तिम्रो त्यो बरकी, बेरंग, थोत्रो अनि असाउँदो हुँदा, किन घृणाको बस्तु बन्दैछ ! तिम्रो त्यो बरकी । हुन त म तिम्रो बरकीको ऋणी त छु, तर जिवनको तितो सत्य त यही रहेछ, मेरो अन्धो-निस्ठुरी भावनाहरुले तिम्रो ऋण तिर्न भन्दा, अरूकसैलाई नै मँहगौ उपहार दिन रुचाउँछ, तिम्रो कर्जामा डुबेर पनि, स्वार्थी, लज्जित, अन्धो भावनाहरुले, मेरो कहिले तिर्न नसक्ने रहेछु मूल्य तिम्रो त्यो बरकीको ।"

"बरकी"
प्रनित कुलुङ राई 

निर्बल लरखराई रहने मेरो ती पाईलाहरुलाई,
 "ता-ते, ता-ते" धुनको साथलगाई,
कतै कमजोर बनी लड़ी जान्छु कि भनेर, 
पखार्लसरि बलियो त्यो तिम्रो काँधमा, 
नफुत्किनेगरि, मलाई बाँधि राख्ने, तिम्रो त्यो बरकी।

मेरो त्यो चिख-भित्र लुकेको भु:खलाई बुझी, 
तिखो स्वरमा कार्ली-कार्ली रूँदा, आफनु दु:ख भुलि, 
मधुर धुन गाउँदै, मलाई तिम्रो काँधमा बरकीले बेरी,
घण्टौ आफुले त्यस बरकीको गाँठोको कष्ट सहि,
मलाई आनन्दको सपना दिलाउने, तिम्रो त्यो बरकी, 
आज देखेर किन लाग्छ हौ ! मलाई किरिकिरी ।

कति पुछेउ होला, तिम्रो पसिना र मेरो आँशुहरु
कति लुकायौ होला, तिम्रो कठिनाई र मेरो भुलहरू,
तर आज म बलवान् भएको कि, 
पातुलो र कमजोर भएको, तिम्रो त्यो बरकी,
बेरंग, थोत्रो अनि असाउँदो हुँदा,
किन घृणाको बस्तु बन्दैछ ! तिम्रो त्यो बरकी । 

हुन त म तिम्रो बरकीको ऋणी त छु, 
तर जिवनको तितो सत्य त यही रहेछ, 
मेरो अन्धो-निस्ठुरी भावनाहरुले तिम्रो ऋण तिर्न भन्दा,
अरूकसैलाई नै मँहगौ उपहार दिन रुचाउँछ, 
तिम्रो कर्जामा डुबेर पनि, स्वार्थी, लज्जित, अन्धो भावनाहरुले, मेरो 
कहिले तिर्न नसक्ने रहेछु मूल्य तिम्रो त्यो बरकीको ।

#international_womens_day
#Mothers #Nepali_Poem

7 Love
1 Share

""अकेला योद्धा" प्रनित कुलुङ राई हाँ, भेडाको झुण्ड में रेहकर भि, एक भेडाको पेहचान मिल जाता हैं। लेकिन जो बिना झुण्ड के भि राज करे उसे हि जंगल के राजा बुलाता हैं । हाँ लाँख तारे भि दुनियाँ को रोशनी देती हैं, भिंड में हि सहि अपने आप को पेहचान दिलाता हैं लेकिन जिस्के रोशनी लाख तारे को भि भारी पड़ जाता है जिस्के चमक लाख तारे को भि झुकनेको मझबुर कर जाता है वह भि अकेला चाँद हि होता है । हाँ, बुँन्द बुँन्द से सागर बनता है लेकिन सच तो यही है कि उस जलको सागर बन्ने के लिए भि एक बुँन्द जल कि जरूरत होता हैं, और जो बुँन्द उस सागरसे बाहर आकर भि अपना तलाब बना लेता हैं वही शैलाब लाने कि संक्षम रखता हैं। हाँ, एक प्राणी भि भिंड मे हि सुरक्षित रेहता हैं, सफलता पाने के लिए किसी के साथ कि जरूरत होता हैं, लेकिन जो अकेला हि आसमान में उड्ता हैं, उसका हि सबसे मजबुत पंख हुआ करते हैं और जो अकेला हि संघर्ष करके सफलताको चुम लेता हैं उसे हि अकसर लोक अकेला योद्धा बुलाता हैं ।"

"अकेला योद्धा"
प्रनित कुलुङ राई 

हाँ, भेडाको झुण्ड में रेहकर भि, 
एक भेडाको पेहचान मिल जाता हैं।
लेकिन जो बिना झुण्ड के भि राज करे 
उसे हि जंगल के राजा बुलाता हैं ।

हाँ लाँख तारे भि दुनियाँ को रोशनी देती हैं, 
भिंड में हि सहि अपने आप को पेहचान दिलाता हैं 
लेकिन जिस्के रोशनी लाख तारे को भि भारी पड़ जाता है 
जिस्के चमक लाख तारे को भि झुकनेको मझबुर कर जाता है 
वह भि अकेला चाँद हि होता है ।

हाँ, बुँन्द बुँन्द से सागर बनता है 
लेकिन सच तो यही है कि 
उस जलको सागर बन्ने के लिए भि 
एक बुँन्द जल कि जरूरत होता हैं, 
और जो बुँन्द उस सागरसे बाहर आकर भि 
अपना तलाब बना लेता हैं 
वही शैलाब लाने कि संक्षम रखता हैं। 

हाँ, एक प्राणी भि भिंड मे हि सुरक्षित रेहता हैं, 
सफलता पाने के लिए किसी के साथ कि जरूरत होता हैं, 
लेकिन जो अकेला हि आसमान में उड्ता हैं, 
उसका हि सबसे मजबुत पंख हुआ करते हैं 
और जो अकेला हि संघर्ष करके सफलताको चुम लेता हैं 
उसे हि अकसर लोक अकेला योद्धा बुलाता हैं ।

अकेला योद्धा

38 Love
798 Views

""सायद" प्रनित कुलुङ राई कोरेको यो मेरो कथा मा सँगै बिताएँ का त्यी पलहरुमा के थियौ ? को थियौ ? के केवल थियौ समयले ल्याएको तुफान या सायद थियौ त्यसभित्र लुकेको मेरो परिवर्तन । काश त्यो हाम्रो लामो अन्तरालमा तिमीलाई बुझ्न सकेको भए सायद हामी यो चाम्रो सम्बन्धमा होइन तर घनघोर मित्रता मा बाँधिएको हुन्थ्यो । भोलि हाम्रो कुनै मोडमा भेट त होला थाहा छैन हाम्रो सम्बन्धले कुन घुम्टो ओढ्ने हो तर कहिँ कतै त्यस घुम्टो भित्र लुकेको कठिनाईहरूले फेरि नयाँ सम्बन्धको काजुलि नफेरोस । त्यसले जस्तो छौ, जे छौ, जहाँ छौ सँधै तिम्रो खुशीको लागि जिएको थिए र आज हाम्रो दोष र निदोषको खेलमा पनि सायद आफु पराजित भएपनि सँधै तिम्रो जितको कामना गर्ने छु । हुन त त्यस समयमा पनि बुझ्न सकिन र सायद आजसम्म पनि बुझ्न सकेको छुइन के थियौ? को थियौ? के केवल थियौ समयले ल्याएको तुफान या सायद थियौ त्यसभित्र लुकेको मेरो परिवर्तन ।"

"सायद"
प्रनित कुलुङ राई 

कोरेको यो मेरो कथा मा 
सँगै बिताएँ का त्यी पलहरुमा 
के थियौ ? को थियौ ?
के केवल थियौ समयले ल्याएको तुफान 
या सायद थियौ त्यसभित्र लुकेको मेरो परिवर्तन ।

काश त्यो हाम्रो लामो अन्तरालमा 
तिमीलाई बुझ्न सकेको भए 
सायद हामी यो चाम्रो सम्बन्धमा होइन 
तर घनघोर मित्रता मा बाँधिएको हुन्थ्यो ।

भोलि हाम्रो कुनै मोडमा भेट त होला 
थाहा छैन हाम्रो सम्बन्धले कुन घुम्टो ओढ्ने हो 
तर कहिँ कतै त्यस घुम्टो भित्र लुकेको कठिनाईहरूले
फेरि नयाँ सम्बन्धको काजुलि नफेरोस ।

त्यसले जस्तो छौ, जे छौ, जहाँ छौ 
सँधै तिम्रो खुशीको लागि जिएको थिए र 
आज हाम्रो दोष र निदोषको खेलमा पनि 
सायद आफु पराजित भएपनि सँधै तिम्रो जितको कामना गर्ने छु ।

हुन त त्यस समयमा पनि बुझ्न सकिन र 
सायद आजसम्म पनि बुझ्न सकेको छुइन 
के थियौ? को थियौ?
के केवल थियौ समयले ल्याएको तुफान 
या सायद थियौ त्यसभित्र लुकेको मेरो परिवर्तन ।

 

43 Love
1.3K Views
2 Share

""

"" सायद " प्रनित कुलुङ राई कोरेको यो मेरो कथामा सँगै बिताएँका, त्यी पलहरुमा के थियौ? को थियौ? के केवल थियौ समयले ल्याएको तुफान या सायद थियौ त्यसभित्र लुकेको मेरो परिवर्तन । काश त्यो हाम्रो लामो अन्तरालमा तिमीलाई बुझ्न सकेको भए सायद हामी यो चाम्रो सम्बन्धमा होइन तर घनघोर मित्रतामा बाँधिएको हुन्थ्यो । भोलि हाम्रो कुनै मोडमा भेट त होला थाहा छैन हाम्रो सम्बन्धले कुन घुम्टो ओढ्ने हो तर कहिँ -कतै त्यस घुम्टोभित्र लुकेको कठिनाईहरूले फेरि नयाँ सम्बन्धको काजुलि नफेरोस । त्यसले जस्तो छौ, जे छौ, जहाँ छौ सँधै तिम्रो खुशीको लागि जिएको थिए र आज हाम्रो दोष र निदोषको खेलमा पनि सायद आफु पराजित भएपनि सँधै तिम्रो जितको कामना गर्ने छु । हुन त त्यस समयमा पनि बुझ्न सकिन र सायद आजसम्म पनि बुझ्न सकेको छुझ्न के थियौ ? को थियौ? के केवल थियौ समयले ल्याएको तुफान या सायद थियौ त्यसभित्र लुकेको मेरो परिवर्तन ।"

" सायद " 
प्रनित कुलुङ राई 

कोरेको यो मेरो कथामा
सँगै बिताएँका, त्यी पलहरुमा 
के थियौ? को थियौ? 
के केवल थियौ समयले ल्याएको तुफान 
या सायद थियौ त्यसभित्र लुकेको मेरो परिवर्तन ।

काश त्यो हाम्रो लामो अन्तरालमा 
तिमीलाई बुझ्न सकेको भए 
सायद हामी यो चाम्रो सम्बन्धमा होइन
तर घनघोर मित्रतामा बाँधिएको हुन्थ्यो  ।

भोलि हाम्रो कुनै मोडमा भेट त होला 
थाहा छैन हाम्रो सम्बन्धले कुन घुम्टो ओढ्ने हो
तर कहिँ -कतै त्यस घुम्टोभित्र लुकेको कठिनाईहरूले
फेरि नयाँ सम्बन्धको काजुलि नफेरोस ।

त्यसले जस्तो छौ, जे छौ, जहाँ छौ
सँधै तिम्रो खुशीको लागि जिएको थिए र
आज हाम्रो  दोष र निदोषको खेलमा पनि
सायद आफु पराजित भएपनि सँधै तिम्रो जितको कामना गर्ने छु ।

हुन त त्यस समयमा पनि बुझ्न सकिन र 
सायद आजसम्म पनि बुझ्न सकेको छुझ्न
के थियौ ? को थियौ?
के केवल थियौ समयले ल्याएको तुफान 
या सायद थियौ त्यसभित्र लुकेको मेरो परिवर्तन ।

 

14 Love
4 Share