अश्लेष माडे (प्रीत कवी )

अश्लेष माडे (प्रीत कवी ) Lives in Gondia, Maharashtra, India

कवितेच्या विश्वात रमणारा

www.instagram.com/prit_poet_ashlesh_made

  • Popular Stories
  • Latest Stories

प्रीत

60 Love
455 Views
4 Share

"आपल्यावर समोरचा व्यक्ती आपल्यासारख प्रेम करत नाही म्हणून आपण त्या व्यक्तीवर प्रेम करणं सोडायचं नसतं. कारण, प्रत्येकाच्या आवडीनिवडी वेगळ्या असतात. आपण तर फक्त आपल्या बाजूने विचार करत असतो."

आपल्यावर समोरचा व्यक्ती आपल्यासारख प्रेम करत नाही म्हणून आपण त्या व्यक्तीवर प्रेम करणं सोडायचं नसतं. कारण, प्रत्येकाच्या आवडीनिवडी वेगळ्या असतात. आपण तर फक्त आपल्या बाजूने विचार करत असतो.

प्रीत

56 Love
10 Share

"( प्रीत ) अश्लेष माडे "

( प्रीत ) अश्लेष माडे

प्रीत कवी

52 Love
365 Views
1 Share

"#DearZindagi मुलगी ही साधेपणातच शोभून दिसते, भपकेपणात नाही.. साध्या राहणीमान असलेल्या मुलींकडे बघण्याची नजर वेगळीच असते, त्या नजरेत जास्तीत जास्त आदर दिसून येतो.. (प्रीत )"

#DearZindagi मुलगी ही साधेपणातच शोभून दिसते, 
भपकेपणात नाही.. 
साध्या राहणीमान असलेल्या मुलींकडे 
बघण्याची नजर वेगळीच असते, 
त्या नजरेत जास्तीत जास्त आदर  दिसून येतो.. (प्रीत )

साधेपणा

51 Love
2 Share

"प्रीत कवी -अश्लेष माडे "

प्रीत कवी -अश्लेष माडे

अश्लेष माडे

50 Love
286 Views
1 Share