கவிதையின் காதலி

கவிதையின் காதலி Lives in Kovilpatti, Tamil Nadu, India

21121manju oneside lvr

  • Popular
  • Latest
  • Video

""

"உன்மீது என்னோடு நான் கொண்ட நேசம் பனித்துளியாய் பூவோடு உருகிடும் வெறும் நீராய் கரைந்தோடிட!!!.... உன் விழிபார்வை என்னில் வெகுவாய் தீண்டிட!!!... 21121manju"

உன்மீது என்னோடு
 நான்  கொண்ட 
 நேசம் 
பனித்துளியாய் 
பூவோடு  உருகிடும்
வெறும் நீராய்  
கரைந்தோடிட!!!....
உன் விழிபார்வை
என்னில் வெகுவாய்
 தீண்டிட!!!...

21121manju

#உன்விழிபார்வை

9 Love

""

"Unai Maraka Ninaikum Nerathil Unai matum Ninaika Vaikum Padalkal 🎧... im waiting fr u still &end of my life 21121manju"

Unai Maraka 
Ninaikum Nerathil 
Unai matum 
Ninaika Vaikum  Padalkal 🎧... 
im waiting fr u still &end of my life
21121manju

#Music

8 Love

""

"தனிமையில் இருந்தும் எனை அழைக்கும் ஓசை... நீ தானோ என்று தேடும் என் விழிகள்... 21121manju"

தனிமையில் இருந்தும் 
எனை அழைக்கும் ஓசை...
நீ தானோ என்று தேடும் 
என் விழிகள்...


21121manju

அழைத்தாயோ

7 Love

""

"தனிமையே உந்தன் காதலியோ நான் எப்போதும் உன்னிடத்தில் நான் இருக்க ..."

தனிமையே
 உந்தன் காதலியோ நான்
எப்போதும்  உன்னிடத்தில்
 நான் இருக்க ...

#தனிமையின் காதலி

7 Love

""

"முதல் காதலாய் என் மொத்தமென மாறிய உன்னை ... கை பிடித்து விழி பார்த்து இன்றேனும் என் காதல் உரைத்திட வழி என்னவோ...!! எனை மீறி உனை சேரும் என் விழியோடு வழியும் கண்ணீர்த்துளி!!!... 211212manju"

முதல் 
காதலாய் 
என் 
மொத்தமென
 மாறிய உன்னை ... 
கை பிடித்து
விழி பார்த்து 
இன்றேனும் 
என் காதல்
 உரைத்திட வழி
 என்னவோ...!! எனை மீறி 
உனை சேரும்
 என் விழியோடு வழியும்
 கண்ணீர்த்துளி!!!...

211212manju

காதலால்

7 Love