ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਲ ਦੀਆ 💞

ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਲ ਦੀਆ 💞

#MITHI💞 ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲਫਜ਼✍️ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਸੱਟਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦਿਆ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ ਨੇ

  • Latest
  • Video