Abhilash Apsingekar

Abhilash Apsingekar

Radio jokey at akashwani AIR musician tabla fusionist you can follow me on Instagram https://www.instagram.com/abhilash_apsingekar/ I also upload my videos on my youtube channel (abhilash apsingekar)

https://www.youtube.com/channel/UC1a019n_wmP-iKW0E7uETpA

  • Popular Stories
  • Latest Stories
<a href="https://youtu.be/rJlIc1yKnRc" class="tagAnchor"  target="_blank" rel="noopener nofollow">https://youtu.be/rJlIc1yKnRc</a>
<a class="tagAnchor" href="https://nojoto.com/topic/20/music/stories" title="Music">#Music</a> <a class="tagAnchor" href="https://nojoto.com/topic/824/rap/stories" title="Rap">#Rap</a> <a class="tagAnchor" href="https://nojoto.com/topic/2192/hiphop/stories" title="HipHop">#HipHop</a> <a class="tagAnchor" href="https://nojoto.com/topic/2255/trance/stories" title="Trance">#Trance</a>
must listen

https://youtu.be/rJlIc1yKnRc
#Music #Rap #HipHop #Trance
must listen

10 Love
<a href="https://youtu.be/t24ukhxLGlk" class="tagAnchor"  target="_blank" rel="noopener nofollow">https://youtu.be/t24ukhxLGlk</a>
<a class="tagAnchor" href="https://nojoto.com/topic/20/music/stories" title="Music">#Music</a> <a class="tagAnchor" href="https://nojoto.com/topic/265724/tablacover/stories" title="tablacover">#tablacover</a>

https://youtu.be/t24ukhxLGlk
#Music #tablacover

9 Love
4 Share

"Happy Independence Day to all..."

Happy Independence Day to all...

 

9 Love

"#2YearsOfNojoto कवितेत व्यक्त मी करू काय.. तिचा सोडून दुसरा विचार मनात आलाच नाय! अरे किती करू तिला मी msg मधून hi पण साला एक पण reply तिचा आलाच नाय! किती जरी ठरवलं नाय करायचा तुझा विचार पण किती अवघड हाय ते माझ्या मनालाच विचार! आता किती जरी म्हणलं मला ती आवडतच नाय... पण आतून माझा मन म्हणत "अरे वेड्या तुझ्या मनात अजून तीच हाय!!!"

#2YearsOfNojoto  कवितेत व्यक्त मी करू काय..
तिचा सोडून दुसरा विचार मनात आलाच नाय!
अरे किती करू तिला मी msg मधून hi
पण साला एक पण reply तिचा आलाच नाय!
किती जरी ठरवलं नाय करायचा तुझा विचार
पण किती अवघड हाय ते माझ्या मनालाच विचार!
आता किती जरी म्हणलं मला ती आवडतच नाय...
पण आतून माझा मन म्हणत
"अरे वेड्या तुझ्या मनात अजून तीच हाय!!!

मनात अजून तीच हाय! #poem#कविता #मराठी #मराठीकविता #मानातल्यागोष्टी #प्रेम

9 Love

"गणपती बाप्पा मोरया!!!"

गणपती बाप्पा मोरया!!!

 

7 Love