तुझा भास हाच तर 
सहवास,असतो 
त्याच भासात तू 
नेहमी
  • Latest
  • Video