तुझी मूठ भर दुःखे जेंव्हा 
ओंजळ झाली l
एक चांदणी ए
  • Latest
  • Video