ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ
ਤੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ
  • Latest
  • Video