जन्म मिळाला आहे 
म्हणून मृत्यू अटळआहे;
जगताना वाटे
  • Latest
  • Video