wakt kabi kiya najara h kal thu tasvwar ki thi or
  • Latest Stories