तुझा हात असे हाती 
 दुःख  मी विसरून जाई
 थोडे क्षण
  • Latest Stories