प्रेम शब्दांनी सांगायचं नसत 
नजरेत लपवायचं असत,

क
  • Latest
  • Video