Wo Shakhs kabhi Taraqqi Nahi Kar Sakta Jo Kisi Ki

"Wo Shakhs kabhi Taraqqi Nahi Kar Sakta Jo Kisi Ki Taraqqi Ko Dekh Kar Uski Barbadi Ki Dua Kare AASIM KHAN AASIM"

Wo Shakhs kabhi Taraqqi Nahi Kar Sakta Jo Kisi Ki Taraqqi Ko Dekh Kar Uski Barbadi Ki Dua Kare

AASIM KHAN AASIM

Wo Shakhs kabhi Taraqqi Nahi Kar Sakta Jo Kisi Ki Taraqqi Ko Dekh Kar Uski Barbadi Ki Dua Kare AASIM KHAN AASIM

People who shared love close

More like this