My lifeline ""*Rago me daudtey phirne ke ham nhi

"My lifeline ""*Rago me daudtey phirne ke ham nhi kayal Jab ankh se hi na tapka to lahu kya hai*"""

My lifeline ""*Rago me daudtey phirne 
ke ham nhi kayal
Jab ankh se hi na tapka 
to lahu kya hai*""

My lifeline ""*Rago me daudtey phirne ke ham nhi kayal Jab ankh se hi na tapka to lahu kya hai*""

""""Rago me daudtey phirne ka hm
nahi Kayal""""

People who shared love close

More like this