"Kalyug" Dharma ro r

"Kalyug"


Dharma ro raha hai nyaya kar raha goohar hai
Asatya ki vijay hai satya kar raha pukar hai
Bujh gaye hai diye sacchai ke
Phir bhi aas ki subah ka intezaar hai

People who shared love close

More like this