Nojoto: Largest Storytelling Platform

White DUNIYA 🌎 MAY SAB SE BADA KON HOTA HAI OH AP

White DUNIYA 🌎 MAY SAB SE BADA KON HOTA HAI OH APNI SAMAYA 🕣🕣
O KISHI KO MATA DHE NA 
NAHI TO O USHI KI FRIDYA UTHA GI 😔

©Prasadini Sahoo
  #election_results 🕣🕣🕣bara bar

#election_results 🕣🕣🕣bara bar

72 Views