Nojoto: Largest Storytelling Platform

mai rahu ya na rahu dua yahi rahegi tu khush rahe

mai rahu ya na rahu
dua yahi rahegi 
tu khush rahe mere sath b 
mere bad b

©amaira dua
mai rahu ya na rahu
dua yahi rahegi 
tu khush rahe mere sath b 
mere bad b

©amaira dua
ansariji5472

amaira

New Creator
streak icon7