Nojoto: Largest Storytelling Platform

Esa Koi Din Nahi Jab Tum Mani Yadd Nahi Kiya Ho Pa

Esa Koi Din Nahi Jab Tum Mani Yadd Nahi Kiya Ho Par Tumhara Pta Nahi Phone Hi Kiya Hota

©khushbu goyal #Miss_you #my_tom #nonojo 

#alonesoul
Esa Koi Din Nahi Jab Tum Mani Yadd Nahi Kiya Ho Par Tumhara Pta Nahi Phone Hi Kiya Hota

©khushbu goyal #Miss_you #my_tom #nonojo 

#alonesoul