Nojoto: Largest Storytelling Platform

#kavishala #khabri / #aankhe Bahut Under Ta | Hin

 #kavishala #nojotokhabri / #aankhe

Bahut Under Tak Tabahi Macha Deta Hain..

Wo Ashq Jo Aankhon Se Bah Nahi Jata...
 #kavishala #nojotokhabri / #aankhe

Bahut Under Tak Tabahi Macha Deta Hain..

Wo Ashq Jo Aankhon Se Bah Nahi Jata...
malikhaider3614

MaLik HaiDer

New Creator

#kavishala #nojotokhabri / #aankhe Bahut Under Tak Tabahi Macha Deta Hain.. Wo Ashq Jo Aankhon Se Bah Nahi Jata... #Poetry