આપ સૌવ ને દિવાળી અને નવા વર્ષની એટલી જ શુભેચ્છા પાઠવું છું કે તમે ...

આપ સૌવ ને દિવાળી અને નવા વર્ષની એટલી જ 
શુભેચ્છા પાઠવું છું કે તમે ડોકટર ને ન ગોતો ને પોલીસ તમને નો ગોતે..👍

બસ કર્માધીન રહો,
પ્રમાણિક રહો,
ને તંદુરસ્ત રહો બાકી તો બધું આપોઆપ મળી જશે 
🙏🙏

#happydiwali 💐💐💐

આપ સૌવ ને દિવાળી અને નવા વર્ષની એટલી જ શુભેચ્છા પાઠવું છું કે તમે ડોકટર ને ન ગોતો ને પોલીસ તમને નો ગોતે..👍 બસ કર્માધીન રહો, પ્રમાણિક રહો, ને તંદુરસ્ત રહો બાકી તો બધું આપોઆપ મળી જશે 🙏🙏 #happydiwali 💐💐💐

People who shared love close

More like this