Nojoto: Largest Storytelling Platform

chase lakh kar tum sitam n shrafat chhorege ham |

chase lakh kar tum sitam 
n shrafat chhorege ham

chase lakh kar tum sitam n shrafat chhorege ham #Poetry

162 Views