Nojoto: Largest Storytelling Platform

Rahi Zindagi Toh Baat Hogi , Naa Rahi Toh Yaad Hog

Rahi Zindagi Toh Baat Hogi , Naa Rahi Toh Yaad Hogi... Ho Gayi Ho Koi Galti Toh Maaf Kar Denaa... Kya Pataa Yeh Zindagi Ki Aakhiri Shab-E-Qadar Hogi.

©Sai Angel Shaayari Rahi Zindagi Toh Baat Hogi , Naa Rahi Toh Yaad Hogi... Ho Gayi Ho Koi Galti Toh Maaf Kar Denaa... Kya Pataa Yeh Zindagi Ki Aakhiri Shab-E-Qadar Hogi.
Rahi Zindagi Toh Baat Hogi , Naa Rahi Toh Yaad Hogi... Ho Gayi Ho Koi Galti Toh Maaf Kar Denaa... Kya Pataa Yeh Zindagi Ki Aakhiri Shab-E-Qadar Hogi.

©Sai Angel Shaayari Rahi Zindagi Toh Baat Hogi , Naa Rahi Toh Yaad Hogi... Ho Gayi Ho Koi Galti Toh Maaf Kar Denaa... Kya Pataa Yeh Zindagi Ki Aakhiri Shab-E-Qadar Hogi.

Rahi Zindagi Toh Baat Hogi , Naa Rahi Toh Yaad Hogi... Ho Gayi Ho Koi Galti Toh Maaf Kar Denaa... Kya Pataa Yeh Zindagi Ki Aakhiri Shab-E-Qadar Hogi. #Shayari