WAQT Ko Ham Kabhi Nahi BADAL SAKTE

"WAQT Ko Ham Kabhi Nahi BADAL SAKTE Lekin Halatoon ko BADAL sakte he..."

WAQT 
Ko 
Ham Kabhi 
Nahi 

BADAL 
SAKTE

Lekin

Halatoon ko
BADAL
sakte he...

WAQT Ko Ham Kabhi Nahi BADAL SAKTE Lekin Halatoon ko BADAL sakte he...

#Irreplaceble @Kaushik ADGrk @aman6.1 @S.Sangeeta @miss jinu @Aditya Suri

People who shared love close

More like this