samundar ki tarah likh dunga tera naam apne naam k

"samundar ki tarah likh dunga tera naam apne naam ke sath ke mitaane walon ko bhi sadiyaan lag jaynhi yahi sochne me ke shuru kahan se karun..."

samundar ki tarah likh dunga tera naam apne naam ke sath
ke mitaane walon ko bhi sadiyaan lag jaynhi yahi sochne me
ke shuru kahan se karun...

samundar ki tarah likh dunga tera naam apne naam ke sath ke mitaane walon ko bhi sadiyaan lag jaynhi yahi sochne me ke shuru kahan se karun...

samundar

People who shared love close

More like this