Nojoto: Largest Storytelling Platform

Kabhie Toh Zaroor Khayaal Aayeiga Tujhe Meri Mohab

Kabhie Toh Zaroor Khayaal Aayeiga Tujhe Meri Mohabbat Kaa , Woh Dusri Aurat Tera Khwaaish Poori Kar Sakti Hai Par Meri Jaisi Mohabbat Nahin Kar Sakti.

©Sai Angel Shaayari Kabhie Toh Zaroor Khayaal Aayeiga Tujhe Meri Mohabbat Kaa , Woh Dusri Aurat Tera Khwaaish Poori Kar Sakti Hai Par Meri Jaisi Mohabbat Nahin Kar Sakti.
Kabhie Toh Zaroor Khayaal Aayeiga Tujhe Meri Mohabbat Kaa , Woh Dusri Aurat Tera Khwaaish Poori Kar Sakti Hai Par Meri Jaisi Mohabbat Nahin Kar Sakti.

©Sai Angel Shaayari Kabhie Toh Zaroor Khayaal Aayeiga Tujhe Meri Mohabbat Kaa , Woh Dusri Aurat Tera Khwaaish Poori Kar Sakti Hai Par Meri Jaisi Mohabbat Nahin Kar Sakti.