Hum Kisi Ke Liya Us Bakt Tak Special Hai Jab Tak

"Hum Kisi Ke Liya Us Bakt Tak Special Hai Jab Tak Usse Koi Dusra Nhi Mil Jata"

Hum Kisi Ke Liya Us Bakt Tak Special Hai 
Jab Tak Usse Koi Dusra Nhi Mil Jata
People who shared love close

More like this