Asif Gour

Asif Gour

mujhe pagal karar kar do be shak liken pehle khud ko tu sahi sabit kardo

  • Popular Stories
  • Latest Stories

😭😭😭😭😭😭😭

14 Love
90 Views

@Haksh Pandey @Fateh Chauhan @Bina Babi @Kalyani Shukla

12 Love
39 Views

@Haksh Pandey @Bina Babi @Kalyani Shukla @Namita Writer @Sahiba Sridhar @Aditi Joshi @Balraj Kumar @Harshul Pandey @Madan Chauhan @Balwan Chauhan @Esha Joshi @Balwan Chauhan @Madan Chauhan @Jagatpal Choudhary @Kalavati Kumari @Kalavati Kumari @Lakshmi Srivastav @Lipika Jain @Sagar Kumar @Bhagat Sahil @Esha Joshi @Jagatpal Choudhary @Kalavati Kumari @Lakshmi Srivastav @Lipika Jain @Jagatpal Choudhary @Kalavati Kumari @Lakshmi Srivastav @Lipika Jain @Sagar Kumar @Ganesh Prasad @Babita Kumari @Binita Singh @Laxmi Kumari Pushp

12 Love
198 Views

@Vallika Poet @Sahiba Sridhar @Namita Writer @Kalyani Shukla @Bina Babi @Jagatpal Choudhary @Kalavati Kumari @Lakshmi Srivastav @Lipika Jain @Sagar Kumar @Mukund Mohan @Roshni Jangu @Ganesh Prasad @Babita Kumari @Binita Singh @Bhagat Sahil @Mukund Mohan @Ganesh Prasad @Babita Kumari @Roshni Jangu

12 Love
45 Views
1 Share

"#OpenPoetry "mistake is just a single page in life" ... "Dont threw the full Book in dusbin because of that single page"....... wait for your time!!!!!"

#OpenPoetry "mistake is just a single page in life" ...
"Dont threw the full
 Book in dusbin because of that single page".......
wait for your time!!!!!

@Haksh Pandey @Bina Babi @Kalyani Shukla @Namita Writer @Sahiba Sridhar @Vallika Poet

9 Love