Nojoto: Largest Storytelling Platform

Mukammal na hokar bhi Mukammal Hua aisa Pyar hai

Mukammal na hokar bhi 
Mukammal Hua aisa 
Pyar hai Mera , 
iss janam sath adhura raha 
toh kya hua , 
janamo-janam ka 
sath hoga aisa chahne bala 
yaar hai mera

©Divyanshi singh ruhiva Mukammal na hokar bhi 
Mukammal Hua aisa 
Pyar hai Mera , 
iss janam sath adhura raha 
toh kya hua , 
janamo-janam ka 
sath hoga aisa chahne bala 
yaar hai mera
Mukammal na hokar bhi 
Mukammal Hua aisa 
Pyar hai Mera , 
iss janam sath adhura raha 
toh kya hua , 
janamo-janam ka 
sath hoga aisa chahne bala 
yaar hai mera

©Divyanshi singh ruhiva Mukammal na hokar bhi 
Mukammal Hua aisa 
Pyar hai Mera , 
iss janam sath adhura raha 
toh kya hua , 
janamo-janam ka 
sath hoga aisa chahne bala 
yaar hai mera

Mukammal na hokar bhi Mukammal Hua aisa Pyar hai Mera , iss janam sath adhura raha toh kya hua , janamo-janam ka sath hoga aisa chahne bala yaar hai mera #wetogether