nepalpoet

nepalpoet Lives in Pokhara, Western Development , Nepal

Freelancer guide by profession. wordsmith by hobby. And poetry is a passion to live.

www.hikerhem.wordpress.com

  • Popular
  • Latest
  • Video

 

12 Love
3 Views
3 Share

#Breathoflife

Poetic pub,
Where feeling's
Flow of emotion
Sipping

In a bardic bar

11 Love
17 Views

याद आइरच, को हुन ती परीको?

9 Love
21 Views
1 Share

"उषाको चम्किलो हिडे म सपना बोकेर गोधुलीमा अस्ताउनु पर्ने रैछ, यहाँ हेर। नगर्नु त्यो लोभ, यहाँ ,नगर्नु त्यो लालच, माथी छन ती देख्ने सबै संसार पालक। डुलि हिड्छु म खोज्दै खाएको त्यो कसम, अन्जान यो ठाउमा आज आइपुगे म। शहर छ यो ठूलो, सबै देख्छु यहाँ पराइ, आ- आफ्नै पिडामा बसेका छन रोइ कराइ। म हुं एक फिरन्ते डुलिहिड्ने यो धर्तिको, सम्झी हिड्छु सधैं, ठुलाका ती अर्तिको। भन्थे पराइ देश हुन्छ, पराइ हुन्छ संसार बोध भयो आज जिवनको यो सार। उत्तम छ त्यो गर्नु, ती दुखी को भलाइ, लग्यौ कि कसैले मर्दा सुनका थैला कमाइ? चिहान एउटै छ साथी! डढ्ने त्यही घाट हो, साथी छ उत्तम, जो दिन्छ दुखमा साथ यो।"

उषाको चम्किलो हिडे म सपना बोकेर
गोधुलीमा अस्ताउनु पर्ने रैछ, यहाँ हेर।
नगर्नु त्यो लोभ, यहाँ ,नगर्नु त्यो लालच,
माथी छन ती देख्ने सबै संसार पालक।

डुलि हिड्छु म खोज्दै खाएको त्यो कसम,
अन्जान यो ठाउमा आज आइपुगे म।
शहर छ यो ठूलो, सबै देख्छु यहाँ  पराइ,
आ- आफ्नै पिडामा बसेका छन रोइ कराइ।

म हुं एक फिरन्ते डुलिहिड्ने यो धर्तिको,
सम्झी हिड्छु सधैं, ठुलाका ती अर्तिको।
भन्थे पराइ देश हुन्छ, पराइ हुन्छ संसार
बोध भयो आज जिवनको यो सार।

उत्तम छ त्यो गर्नु, ती दुखी को भलाइ,
लग्यौ कि कसैले मर्दा सुनका थैला कमाइ?
चिहान एउटै छ साथी! डढ्ने त्यही घाट हो,
साथी छ उत्तम, जो दिन्छ दुखमा साथ यो।

#जोदिन्छ्दुखमासाथयो
जो दिन्छ दुखमा साथ यो

7 Love
6 Views

#MycountryNepal

I want you to know
I want you to show
My country my culture
Nepal and its nature.
Hills and the himalaya
And the hidden trivia

6 Love
18 Views