deep

deep

, ਤੂੰ ਸਬ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ .. ਤੇਰੀ ਇਸ ਅਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਣਾ.. ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ.. ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ..ਦੀਪ

  • Popular
  • Latest
  • Video