Trust Tahkik kya karna? aapke aitabar ki... Ija | English Poem

"Trust Tahkik kya karna? aapke aitabar ki... Ijajat nahi hoti, sachi mohabbat ki... -Vishal Dhamane ✍"

Trust   Tahkik kya karna?
 aapke aitabar ki...
Ijajat nahi hoti,
 sachi mohabbat ki...

-Vishal Dhamane ✍
People who shared love close

More like this