Nojoto App Download
Home
Explore
Popular
Live Shows
Categories
Languages

RSS
vinodkumarpaiker3735

VinoD PaikerA

ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಬೇರೆಬೇರೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ... ತಾಕತ್ತು ಮಾತಿನಲ್ಲಿರಬೇಕೇ ವಿನಃ, ಮಾತನಾಡುವ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಲ್ಲ... ಮಳೆಯಿಂದ ಹೂ ಅರಳುತ್ತೇ ವಿನಃ, ಪ್ರವಾಹದಿಂದಲ್ಲ... ನಾನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಾರಣ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ

  • 80Stories
  • 3.1KFollowers
  • 963Love
    58.98 LacViews
  • Latest
  • Popular
  • Video